User Journey

Om in een oogopslag de stappen van de gebruiker in een oogopslag duidelijk zijn. Bij elke stap staat uitgelegd waarom die stap genomen wordt.

Uitwerking prototype

Uit de onderzoeken is gebleken welke aspecten we het best toe kunnen passen in onsprotype. De hoofdaspecten zijn:
– Verhalen
– Dilemma’s
– Zusters persoonlijk
De website moet vernieuwend blijven (soort blog) en eht moet meteen opvallen bij de doelgroep.

Onderstaand de verschillende uitwerkingen:

Julot:

 

Jennifer: