Onderzoeken + ontwerpcriteria Groenlichtmoment

Om een duidelijk overzicht te geven hebben we de onderzoeken en de daarbij horende criteria dezelfde kleur gegeven. Zo is tijdens de presentatie snel duidelijk welke criteria uit welk onderzoek komt.

Onderzoek; Andere kloosters kopie
Onderzoek; Andere kloosters
Onderzoek; Doelgroep
Onderzoek; Interesse jongeren kopie
Onderzoek; Interesse jongeren
Onderzoek; interview studenten
Onderzoek; Overnachting klooster kopie
Onderzoek; Overnachting klooster
Onderzoek; resultaten scriptie
Onderzoek; theorie huisstijl
Onderzoek; trends applicaties
Ontwerpcriteria

Onderzoeksresultaten en ontwerpcriteria

Omdat we nu verschillende onderzoeken hebben gevoerd, wort het overzicht een beetje onduidelijk. Daarom hebben we van alle onderzoeken een kleine samenvatting gemaakt van de conclusie en deze in één document gezet. Uit al die onderzoeken konden we een aantal ontwerpcriteria opstellen. Deze staan puntsgewijs in het document verwerkt. De kleuren verwijzen naar uit welk onderzoek de ontwerpcriteria vandaan komen.

Wat hebben we tot nu toe onderzocht & ontwerpcriteria

Doelgroep specificeren

Jennifer heeft onderzoek gedaan naar zodat we de doelgroep kunnen specificeren. In dit onderzoek wordt duidelijk waar onze doelgroep te vinden is, wat hun niveau is en hoeveel we kunnen bereiken. De conclusie helpt ons om de doelgroep af te bakenen  en wat wij kunnen doen om ze te bereiken.

onderzoek CBS

Ervaring logeren Missieklooster Julot

Voor ons onderzoek zijn Jennifer en ik twee nachten in het klooster gaan overnachten. Tijdens deze overnachting zouden we volledig met de zusters meedraaien. Dit hield in; gezamenlijk eten en 3 keer per dag met ze mee bidden. Door deze overnachting zouden we een beter beeld krijgen van hoe zusters tegenwoordig leven, waardoor we een duidelijker beeld krijgen voor ons project en zo leerden we ook meteen de zusters beter kennen! Daarnaast is deze beleving ook heel interessant omdat Jennifer en ik zelf ok binnen de doelgroep van onze opdracht vallen. Om alles goed te onthouden hebben wij onze ervaringen opgeschreven. Onderstaand het verslag van mijn ervaringen.

Evaluatie beleving Klooster Julot

Ervaring logeren Missieklooster Jennifer

Julot en ik logeren op het moment in het Missieklooster Heilig Bloed te Aarle-Rixtel. Wij doen dit om een beeld te krijgen van hoe het leven in het klooster is. Voordat ik aan deze opdracht begon was ik me er niet eens van bewust dat er nog actieve zuster waren in een klooster. Daarom heb ik vooraf onderzoek gedaan in mijn familie om een beeld te krijgen over wat een klooster vanuit hun ogen is. Op deze manier kon ik mij een beetje voorbereiden. Van mijn oma’s kreeg ik te horen dat je vroeger als vrouw les kreeg in het klooster. Ook was het vroeger zo dat er één gezinslid naar het klooster moest. Dit is vrijwel het enige duidelijke beeld wat ik vooraf kon krijgen vanuit mijn familie. Zelf was ik wel op de hoogte van het feit dat zusters veel werk verrichten in de zorg en onderwijssector, voornamelijk ter ondersteuning in oorlogsgebieden.


De dagen in het klooster
Julot en ik zijn maandagmiddag aangekomen in het klooster, hierna kregen wij even de tijd om onze kamers te zien. Na deze gezien te hebben, zijn we met zr. Madeleine wat kleine dingen gaan bespreken en hebben ons vervolgens bijgevoegd bij het avondgebed. Voor mij was dit niet alleen een nieuwe ervaring, ik vond het ook erg bijzonder dat wij hier deel van mochten uitmaken. Ook had zr. Madeleine ter voorbereiding op het avondgebed, de boekjes zo neergelegd dat wij wisten waar we moesten kijken en hoe het gebed ongeveer zou verlopen.

Hierna gingen wij in stilte naar beneden om aan te schuiven bij het avondeten. Tot mijn verbazing was dit brood inplaats van een warme maaltijd. Voordat je mocht beginnen met eten, bidden zij eerst nog om God te bedanken en om de overleden zusters van morgen te herdenken. Dit betekent  de zusters die in de voorgaande jaren zijn overleden, tijdens het bestaan van de Missiezusters, de volgende dag.

Om onze informatie te laten bezinken zijn wij gaan wandelen in de kloostertuin. Ons doel hierbij was om de walnotenboom te zoeken. Nadat wij deze gevonden hadden, hebben we een paar walnoten geprobeerd te eten. Hierna zijn wij nog naar de kalfjes en koeien geweest. Deze horen bij de boerderij die gevestigd is op het grondgebied van het klooster. De zusters maken van deze boerderij ook gebruik dus je bent ook goed in staat om bij deze dieren te komen. Hartstikke leuk!

De volgende ochtend begon het ochtendgebed om 7.15. Dit betekent dat je voor dit tijdstip aanwezig moet zijn in de kapel. Om je hier aan te herinneren luidt er vijftien minuten vooraf een klok. Dat geluid houdt in dat je gaat afronden waarmee je bezig bent en dan je route vervolgt naar de kapel om te bidden. Daarna ga je weer in stilte naar beneden om aan te sluiten bij het ontbijt. Zodra de gebeden zijn gedaan kun je beginnen met eten en ben je ook vrij om met de zusters te praten.

Na het ontbijt hebben Julot en ik met zr. Madeleine gepraat over onze concepten. Ze was hierin zeer geïnteresseerd en we hebben ook veel feedback ontvangen (dit is terug te vinden in een ander bericht). We hebben daarna gevraagd aan zr. Madeleine of ze mee wilde op onze vlog. We hebben dit in en rondom het klooster opgenomen waardoor erna het vrijwel weer tijd was voor het middaggebed.

Het middaggebed is het kortste gebed, deze duurt ongeveer een kwartier. Dit komt omdat er geen voorgebeden in zitten (gebeden voor mensen en concrete situaties). Na dit gebed zijn we weer naar het eten gegaan, tot mijn verbazing warm eten. Ik heb gevraagd waarom dit zo is. Er werd mij uitgelegd dat dit een traditie van vroeger uit is, wat ook ieder Nederlands gezin vroeger deed.

Na het middaggebed hebben wij aan een rondleiding meegedaan. Dit was geen rondleiding aan onze doelgroep maar aan de prinsen Carnaval. Uiteindelijk was het zeker zinvol omdat we wel een beeld kregen van een rondleiding binnen het klooster. Daarop volgde  een presentatie voor een andere groep. Ook deze groep behoorde niet tot onze doelgroep. Het waren zeker al wat oudere personen, maar ze kwamen niet heel geïnteresseerd over.

Nadat wij deze dag veel informatie binnen kregen hebben wij dit nog afgesloten met een avondgebed. Deze avond was er een andere priester aanwezig. Hij had naar mijn mening een hele mooie preek.  Na de afsluiting hebben we weer gegeten, daarna zijn Julot en ik vroeg naar bed gegaan.

Mijn conclusie / ervaring

Om mijn verhaal duidelijk te houden heb ik besloten om mijn ervaring apart te schrijven van het verloop. Julot en ik hebben tijdens ons verblijf alle gebeden bijgewoond, wat in het leven van een zuster ook 4 x per dag een dagelijks ritme is. Mijn eerste ingeving die ik had bij een klooster was rust. In zekere zin heb ik dit ervaren, beter gezegd, ik kan begrijpen dat je als gast rust kan vinden. Zelf vind ik het ritme van de zusters heel vermoeiend, dit komt waarschijnlijk doordat we een vast ritme niet gewend zijn. Hun balans zit in het bidden en werken,  dit is praktisch ook wat er gebeurt. Zo klinkt dit heel kort door de bocht maar het is zeker niet zo.  In mijn beleving staan de zusters dag en nacht klaar voor anderen. Tijdens het bidden nemen ze algemene problemen op om daarvoor te bidden (dit wordt ook opgenoemd tijdens het gebed). Ook als een zuster ver moet reizen of als er is iets binnen hun gemeenschap gebeurt nemen ze dat mee in hun gebed.  De stilte vooraf en achteraf brengt je wel rust en tijd, om na te denken over dingen. Ook heeft zr. Madeleine verteld, dat je een stuk tijdens het gebed moet proberen op te vangen en dit mee te nemen tijdens je dag. Ik heb dit geprobeerd en dat gaf mij zeker een ervaring om bij te houden. Op deze manier denk je na over een onderwerp, wat ook rust brengt.

Een ander gedeelte is dat ik het bidden helemaal niet saai vond, dit dacht ik eerder omdat ik wist dat het redelijk lang duurde en ik het nog nooit gedaan had. Dan is het ook moeilijk om mee te doen. Maar zr. Madeleine had ons van te voren geholpen waardoor ik toch mee kon lezen en als ik me geroepen voelde, ook mee kon bidden. Tijdens het bidden wordt veel gesproken maar vooral gezongen naar de Heer. Dit is wat ik zelf nooit had verwacht, wat mij onzeker maakte om mee te doen. Ik was ergens bang om fouten te maken, ook terwijl ik weet dat het niet erg is. Dit is duidelijk gezegd dus dat ligt volledig aan mij. Het tweede gebed heb ik zover als ik kon meegedaan, misschien wel met stille toon, maar heb het wel gedaan. 

Het eerste gebed dat ik bijwoonde heb ik me voorgenomen om het maar” te laten gebeuren”. Ik heb wel vaker gebeden meegemaakt, het was dus niet volledig nieuw maar wel heel anders. De stilte die we daarna ondervonden richting de eetzaal was wel heel apart. Zo’n moment heb ik vrijwel nooit meegemaakt. Vooraf het eten werden al de namen genoemd van de overleden zusters van morgen. Dit gaf me een gevoel van warmte omdat je in de gemeenschap nooit vergeten wordt. 

Tijdens het eten zijn Julot en ik steeds verplaatst, normaal gesproken hebben de zusters een tijdelijke vaste plek. In ons geval was het “nooit een vaste plek”. Dit was zodat wij de kans kregen om met meerdere zusters te praten en natuurlijk wederzijds. Ik voelde me eigenlijk heel erg op mijn gemak, de zusters zijn allemaal even vriendelijk en heel enthousiast over Julot en mij. Dit betekende wel dat ik weinig tijd kreeg om te eten. Dat vond ik zeker niet erg.. Ik was zelf erg benieuwd naar het leven van een zuster en wat voor missies ze hebben meegemaakt. Zo heb ik vele extreme dingen gehoord maar ook hele mooie en bijzondere dingen. Wat de zusters mij vooral hebben meegegeven is dat ik mijn verhalen van mijn familie zo snel mogelijk moet achterhalen. Mijn familie is destijds gevlucht van Indonesië en daar bestaan de verhalen nog van, omdat de personen die hierbij waren er nog steeds zijn. Dit is voor je familie geschiedenis heel belangrijk.

Ik vond het een unieke en bijzondere ervaring! ik kan me plaatsen in waarom zusters dit leven hebben gekozen, ook al voel ik me niet geroepen dit te doen. Ik zou wel open staan om mijn medemens te helpen, zo zorg ik ook mee voor mijn oma die niet meer kan lopen of praten.  Als mijn buurvrouw hulp nodig heeft zou ik het ook doen. Maar ik ben heel gelukkig met het leven wat ik nu heb en daar zou ik niet van afstappen. Toch zou ik iedereen vertellen hoe bijzonder de zusters zijn en dat ze altijd klaar zullen staan voor de medemens. Ook voor de mensen die ze niet kennen.

Interessante uitkomsten voorgaand onderzoek

Van Wim hebben we een verslag gekregen van een voorgaand studente. Zij heeft tijdens haar stage een doelgroep analyse gemaakt met betrekking tot het klooster. De doelgroep die zij hiervoor heeft genomen zijn jongeren van 16 t/m 21 jaar. Dit komt dus deels overeen met onze doelgroep. Uit haar onderzoek zijn een paar interessante uitkomsten uit gekomen waar wij ook gebruik van kunnen maken. Deze heb ik eruit gehaald en in een document gezet. Zo hebben we snel een overzicht van haar ideeën en uitkomsten.

Volledig onderzoek: Onderzoeksrapport Nikki2e
Belangrijke punten: Onderzoek jongeren en kloosters

Interview studenten

Gisteren hebben wij interviews afgenomen bij studenten van het Avans. We hebben studenten tussen de 16 en 22 gesproken om er achter te komen wat zij nou exact weten van een klooster.

Sommige studenten lieten me op sommige momenten verbazen. Maar toch blijft de eind conclusie  dat ze vrij weinig weten. Het goede van dit onderzoek is dat wij nu weten wat hun kennis is over kloosters en wat eventuele aanvullingen kunnen zijn op ons concept, om de doelgroep naar een klooster te krijgen.

Interview studenten eerste interviews uitgewerkt