Uitwerkingen voor een concept (Julot)

Ik heb de afgelopen week gekeken wat de positieve en negatieve aspecten waren van de concepten die ik al eerder bedacht had. Ik heb hiernaar gekeken aan de hand van de ontwerpcriteria. Onderstaand de foto’s van de aantekeningen die ik heb gemaakt bij de concepten.

Vervolgens heb ik de positieve aspecten eruit gehaald en ben ik een aantal concepten gaan bedenken waarin deze aspecten in terugkomen. Ik heb deze concepten aan de hand van de ontwerpcriteria beoordeeld. Ik heb dit in een document gedaan en bijgehouden, zodat het in een chronologische volgorde loopt, en zodat ik mijn stappen uit kan schrijven. Tot nu toe is dat document tot zo ver af:

Brainstorm: Concepten (tot nu toe)

Persona’s

We hebben aan de hand van de uitkomst van de onderzoeken twee persona’s gemaakt. Deze personen passen precies binnen de doelgroep en zijn een schets van de personen die we willen bereiken met ons concept.

Uitwerking voor een concept (Jennifer)

Storytelling/erkenning/zelfbeeld

Deze drie termen hebben we gekoppeld aan losse concepten. Waarom ik deze keuzes maak voor het eerste concept beschrijf ik per onderdeel:

Storytelling

Jongeren zijn tegenwoordig heel erg visueel ingesteld. Om hun aandacht te trekken moet het erg aantrekkelijk en laagdrempelig zijn. Mooie verbeelding in combinatie met goede promotie trekt hun aandacht heel erg snel. Uit onderzoek blijkt wel dat jongeren graag feedback in willen brengen. Het moet dus een wederzijdse actie zijn.

Erkenning

Het doel van het klooster blijft erkenning. Ze willen dat de jongeren inzien wat hun betekenen voor hun omgeving. En hierbij wordt ook de doelgroep jongeren in geholpen. Doormiddel van storytelling willen wij ze een moment uit hun “tunnelvisie” krijgen zodat ze realiseren wat ook om hun heen gebeurd.

Zelfbeeld

Dit is feedback die we terug willen koppelen naar de doelgroep. Dit kan zijn om ze een beeld te geven van hun eigen kennis maar ook om ze een idee te geven hoe diep ze leven in de social media/ eigen interesses. Misschien kunnen wij zelfs een beeld koppelen wat op basis van hun uitslag een actie zou kunnen zijn over wat hun kunnen doen om snel iets te kunnen betekenen voor de maatschappij

Het idee is om een promotie te doen met de nu actieve sociaal media. Vanuit het onderzoek hebben we de conclusie getrokken dat onze doelgroep vooral hierop actief is. We hebben ook kunnen concluderen vanuit onderzoek dat de doelgroep vooral te vinden is op middelbare scholen in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant en Limburg). Vanuit hier kun je besluiten om het eerst lokaal aan te pakken dit i.v.m. dat het klooster in Noord-Brabant ligt. In de omgeving van het klooster is de scholengemeenschap voor 80% Rooms-katholiek. Het is namelijk gebleken dat een bericht vanuit het geloof eerder aankomt bij personen die basiskennis hebben van het geloof. Kortom dit is het idee dat wij willen promoten door op plekken binnen de scholen codes te verbergen (Snapchat). Dit is een van de groeiende social media waar veel van onze jongeren op actief zijn. De code trekt daarom mee aandacht en het enige wat ze moeten doen is scannen. Zodra dit gebeurt wil ik een kort visueel verhaal laten zien die de aandacht trekt van de jongeren. (Dit verhaal kan nog op verschillende manieren en met verschillende onderwerpen, maar het is wel interactief jongeren willen namelijk zelf iets toe kunnen voegen). Het verhaal heeft geen einde of conclusie maar wel een aantrekkelijke verwachting. Deze kun je afronden als je naar het klooster zelf gaat. Binnen dit klooster wil ik deze storytelling verder laten gaan, op basis van interesse en tijd kunnen ze hun eigen zelfbeeld creëren. Dit is te delen via een aantal social netwerken.

Ontwerpcriteria so far

Aan de hand van alle onderzoeken (tot nu toe) hebben wij ontwerp criteria vastgesteld. Hier moet het concept/product aan voldoen. Onderstaand staat bij welk onderzoek we tot welke criteria zijn gekomen. Voor het hele onderzoek zie de andere blogpost met de onderzoeken.

Ontwerpcriteria so far

Tekst presentatie terugkomdag

In het onderstaande document hebben wij in het kort de tekst opgeschreven voor de presentatie van de terugkomdag. We hebben het uitgeschreven zodat we het makkelijk kunnen oefenen en onthouden, zodat we een duidelijke structuur hebben, maar ook zodat we zeker weten dat alle punten die uitgewerkt staan in ‘planning terugkomdag’ ook besproken worden tijdens de presentatie.

Tekst presentatie terugkomdag

Belang overnachting klooster

Een tijdje terug hebben Julot en ik beschreven over de ervaringen die we hadden in het klooster.  Dit was vooral persoonlijk en niet van toepassing op ons project. Uiteraard is de ervaring wel belangrijk om er achter te komen wat dit klooster doet maar voor ons is het ook belangrijk wat de ervaring daar betekent voor ons ontwerp.

Waarom
De opdracht die Julot en ik uitvoeren is best uniek. Omdat wij vooraf ook niet veel wisten van het kloosterleven hebben wij besloten dit een paar dagen te ervaren.  Dit leek ons het perfecte onderzoek om meer te weten te komen over het leven in het klooster. Uiteindelijk kunnen wij deze ervaring tegenover de kennis van de jongeren zetten en op die manier een criteria stellen voor ons concept.

Hoe
We hebben in het klooster geslapen voor een aantal dagen en daarin meegeleefd met de zusters. Zo hebben we kunnen proeven hoe het is om te leven als zuster maar vooral kunnen zien hoe verdraaid ons beeld is over zusters.

Wat kunnen we hieruit concluderen
Het overnachten in het klooster heeft een goede bijdragen gegeven aan ons proces omdat:

  •  We hebben een betere band gekregen met de zusters waardoor de drempel om gevoelige vragen te stellen lager is geworden.  Dit is vooral praktisch voor de rest van de vordering.
  • Hierdoor hebben we ook een beter beeld gekregen over hoe het klooster in elkaar steekt.  Dit is belangrijk geweest omdat we makkelijk vanuit eigen ervaring kunnen spreken en we daardoor geen praktische dingen hoeven te vragen aan de zusters.  
  • We hebben een dieper inzicht gekregen over de verschillende onderwerpen van het klooster. Hierdoor hebben we een ruimere keus gekregen om een concept te bedenken.
  • Tijdens het verblijf in het klooster hebben wij ook kunnen bepalen waar we de focus op kunnen leggen om de probleemstelling aan te pakken.
  • We hebben het PvA een duidelijkere en betere structuur kunnen geven.

 

 

Presentatie terugkomdag

Voor de terugkomdag hebben wij wat visualisaties en beeldmateriaal gemaakt om ons verhaal te versterken en om snel en kort alles uit te kunnen leggen. Jennifer is bezig geweest met het filmpje en de visualisatie van de website. En Julot is bezig geweest met de flyers, de visualisatie van het klooster en de visualisatie van het stereotype.

Stereotype vs reality
Tijdlijn
Visualisatie Missieklooster Heilig Bloed + opdracht
filmpje –

Flyer geloof algemeen
Flyer geschiedenis klooster
Flyer geschiedenis missiezusters
Flyer leven zusters
Flyer lokale gemeenschap
Flyer missies
Flyer oorlog
Flyer zusters